Thời gian tối đa mà sinh viên Trường Đại học FPT có thể học tại trường (được bảo lưu mấy lần, bao nhiêu lâu)?
Câu hỏi: 

Thời gian tối đa mà sinh viên Trường Đại học FPT có thể học tại trường (được bảo lưu mấy lần, bao nhiêu lâu)?

Sinh viên cần trả hết các tín chỉ trong vòng không quá 6 năm tính từ ngày nhập học. Nếu không sinh viên sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp mà chỉ được cấp chúng nhận điểm các tín chỉ đã học qua. Việc bảo lưu mấy lần là bao lâu là do đề xuất của sinh viên.

Comments

Gửi bình luận của bạn

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.