• 5★

  Về chất lượng đào tạo

 • 98%

  Sinh viên có việc làm ngay

  theo chuẩn QS Star
 • 15%

  Sinh viên có việc làm tại nước ngoài

  tại Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Singapore, Australia, ...

Tin tức

Tin tức mới nhất trong và ngoài trường

Hotline: (04) / (08) 7 300 5588